بایگانی:
03/01/2003 - 04/01/2003
04/01/2003 - 05/01/2003
05/01/2003 - 06/01/2003
07/01/2003 - 08/01/2003
09/01/2003 - 10/01/2003
10/01/2003 - 11/01/2003
11/01/2003 - 12/01/2003
12/01/2003 - 01/01/2004
01/01/2004 - 02/01/2004
03/01/2004 - 04/01/2004
04/01/2004 - 05/01/2004
07/01/2004 - 08/01/2004
11/01/2004 - 12/01/2004
03/01/2005 - 04/01/2005
داغ

 

خانه
یخِ مذاب، برتراند الیزابت
McEs, A Hacker Life
قاصدک
یخ نازک، برتراند الیزابت
 

 

دیشب نخوابیدم.
پس‌فردا باید کلی کار تحویل بدم.
امروز هم شروع نکردم.
الان هم حوصله ندارم شروع کنم.
امروز هیچی هم نخوردم.
چون وقتی خوابیدم ۱۱ صبح بود و وقتی بیدار شدم ۴ عصر.
و وقتی یادم آمدم باید چیزی بخورم دیگر دیر شده بود.
و کنیاک‌َم را نوشیدم تا تمام شد ولی حتی گرم نشدم.
و الان ۱:۳۰ صبح است.
و چون کم خوابیدم سرم درد می‌کند.
و چون دیر بیدار شدم خواب‌َم نمی‌برد.
و این وقتِ شب کسی نیست که سرم را گرم کند.

چرا اِنقد غر می‌زنی؟

اگه صبح بیدار شوم و ببینم دلیلی برای غر زدن ندارم، می‌فهمم مرده‌ام.


   

<< بایگانی
<< داغ
 

bertrand_elizabeth at yahoo dot com

This page is powered by Blogger.