بایگانی:
03/01/2003 - 04/01/2003
04/01/2003 - 05/01/2003
05/01/2003 - 06/01/2003
07/01/2003 - 08/01/2003
09/01/2003 - 10/01/2003
10/01/2003 - 11/01/2003
11/01/2003 - 12/01/2003
12/01/2003 - 01/01/2004
01/01/2004 - 02/01/2004
03/01/2004 - 04/01/2004
04/01/2004 - 05/01/2004
07/01/2004 - 08/01/2004
11/01/2004 - 12/01/2004
03/01/2005 - 04/01/2005
داغ

 

خانه
یخِ مذاب، برتراند الیزابت
McEs, A Hacker Life
قاصدک
یخ نازک، برتراند الیزابت
 

 

داشتم می‌اندیشیدم که چه تعادل پایداری در دنیای ما برقرار است. و چقدر برای‌َش زحمت می‌کشیم. برای مثال وقتی شمارِ ما انسان‌ها بالا می‌رود و جا بر ما تنگ می‌شود، بعضی از ما که فداکارترند، از شمارِ درختانِ جنگل می‌کاهند تا دنیا به تعادل پیشین‌َش بازگردد. یا وقتی جمعیت ما بیش‌ازحد زیاد می‌شود، و آن عده که باید جای را برای دیگران بگشایند گوش‌شان بده‌کار نیست، عده‌ی دیگری بسیج می‌شوند، و با کشتن عده‌ی مجرم، تعادل و آسایش را به دنیا باز می‌گردانند. به محض آن‌که در پاسخ به درخواستِ نهفته در اعمالِ ما انسان‌ها دمای کره تصمیم به بالارفتن می‌گیرد، کوه‌های یخی آن را بی‌پاسخ نگذارده، و شروع به آبیدن(!) می‌کنند. این همه تعادل نی نشان از خدایی عالِم و دانا، بل‌که نشان از سازمانی منسجم دارد که ما خود آن را این‌گونه عادت داده‌ایم که خودمتعادل بار آید.


   

<< بایگانی
<< داغ
 

bertrand_elizabeth at yahoo dot com

This page is powered by Blogger.