بایگانی:
03/01/2003 - 04/01/2003
04/01/2003 - 05/01/2003
05/01/2003 - 06/01/2003
07/01/2003 - 08/01/2003
09/01/2003 - 10/01/2003
10/01/2003 - 11/01/2003
11/01/2003 - 12/01/2003
12/01/2003 - 01/01/2004
01/01/2004 - 02/01/2004
03/01/2004 - 04/01/2004
04/01/2004 - 05/01/2004
07/01/2004 - 08/01/2004
11/01/2004 - 12/01/2004
03/01/2005 - 04/01/2005
داغ

 

خانه
یخِ مذاب، برتراند الیزابت
McEs, A Hacker Life
قاصدک
یخ نازک، برتراند الیزابت
 

 

در راستای دیدن فیلم‌های اتوبوس‌پسند!

در راه محکوم شدم فیلم مزاحم از سیروس الوند را ببینم. سوالی که بیش از همه ذهنم را آزرد این بود که آیا این شخص به عنوان یک کارگردان نمی‌توانست صحنه‌ی فیلم‌برداری را به‌تر از این نمایش دهد؟ آن هجوم علاقه‌مندان به سمت بازیگر باید این قدر مصنوعی و غیرطبیعی می‌بود؟ از بازی خسرو شکیبایی بدم نیامد (کم‌سابقه است)، امین حیایی هم بس زیبا شده بود! ولی فیلم یک آشغالِ تمام بود.


   

<< بایگانی
<< داغ
 

bertrand_elizabeth at yahoo dot com

This page is powered by Blogger.