بایگانی:
03/01/2003 - 04/01/2003
04/01/2003 - 05/01/2003
05/01/2003 - 06/01/2003
07/01/2003 - 08/01/2003
09/01/2003 - 10/01/2003
10/01/2003 - 11/01/2003
11/01/2003 - 12/01/2003
12/01/2003 - 01/01/2004
01/01/2004 - 02/01/2004
03/01/2004 - 04/01/2004
04/01/2004 - 05/01/2004
07/01/2004 - 08/01/2004
11/01/2004 - 12/01/2004
03/01/2005 - 04/01/2005
داغ

 

خانه
یخِ مذاب، برتراند الیزابت
McEs, A Hacker Life
قاصدک
یخ نازک، برتراند الیزابت
 

 

استالمنِ کبیر می‌فرماید:

من خدای یهوه هستم.
من برنامه‌ی خاصی برای نجاتِ عالم دارم، ولی به دلایلِ مهمِ امنیتیِ از افشای آن معذورم.
شما تنها باید به من ایمان داشته باشید، زیرا که من همه‌چیز را می‌بینم و شما نمی‌بینید.
شما می‌دانید که من خوب‌َم، چون من به شما چنین می‌گویم.
اگر به من اعتقاد نداشته باشید، شما را در لیستِ دشمنان‌َم می‌گذارم و به جهنمی می‌اندازم‌تان که اداره‌ی مالیاتِ جهنمی تا ابد بر حساب‌تان رسیدگی کند.

(متنِ اصلی شاملِ چندین ایهام‌ِ جالب است که در ترجمه فنا شده‌اند.)

این چه‌طور است:

من استالمن هستم، خدای نرم‌افزارِ آزاد.
من برنامه‌ی خاصی برای نجاتِ عالم دارم، که همه باید آن را اجرا کنید.
شما باید به من ایمان داشته باشید، زیرا که من کارهایی کرده‌ام که شما نکرده‌اید.
شما تنها باید نرم‌افزارِ آزاد بنویسید و حقوقِ آن را به من واگذار کنید.
اگر به من اعتقاد نداشته باشید، اجازه نمی‌دهم از نرم‌افزارهایم استفاده کنید و به جهنمی می‌اندازم‌تان که حالاحالاها مجبور باشید پنجره باز و بسته کنید و تا ابد به شماره‌ی سریال‌ِ پنجره‌های‌تان رسیدگی کنند.


   

<< بایگانی
<< داغ
 

bertrand_elizabeth at yahoo dot com

This page is powered by Blogger.