بایگانی:
03/01/2003 - 04/01/2003
04/01/2003 - 05/01/2003
05/01/2003 - 06/01/2003
07/01/2003 - 08/01/2003
09/01/2003 - 10/01/2003
10/01/2003 - 11/01/2003
11/01/2003 - 12/01/2003
12/01/2003 - 01/01/2004
01/01/2004 - 02/01/2004
03/01/2004 - 04/01/2004
04/01/2004 - 05/01/2004
07/01/2004 - 08/01/2004
11/01/2004 - 12/01/2004
03/01/2005 - 04/01/2005
داغ

 

خانه
یخِ مذاب، برتراند الیزابت
McEs, A Hacker Life
قاصدک
یخ نازک، برتراند الیزابت
 

 

الیاس کانه‌تی در نمایش‌نامه‌ی «مهلت» (۱۹۵۲) جامعه‌ای را نشان می‌دهد که افرادِ آن تاریخِ مرگِ خود را دقیقاً می‌دانند. در این جامعه هیچ انسانی حق ندارد که زودتر از موعدِ قانونی بمیرد یا به قتل برسد؛ هیچ کس مجاز نیست که تاریخِ مرگِ خود را فاش کند یا درباره‌ی آن با کسی حرف بزند. در چنین جامعه‌ای نی از زور اثری هست و نه از اعمالِ غیرِانسانی؛ نه پول قدرت دارد و نه مقام. اما در این‌جا سوال این است: آیا چنین جامعه‌ای خوش‌بخت هم هست؟ کانه‌تی در برابرِ این پرسش سکوت می‌کند...

او در اثرِ دیگرِ خود، «کمدیِ خودپسندی» (۱۹۵۰) جامعه‌ای را نشان می‌دهد که افرادِ آن طبقِ قانون حقِ استفاده از آینه را ندارند. این امر ابتدا سببِ جنونِ شهروندان و سرانجام طغیانِ آنان می‌شود. این نمایش‌نامه را کانه‌تی یک سال پس از روی‌کارآمدنِ نازی‌ها نوشت و آن را ابتدا سال‌ها بعد منتشر کرد.


   

<< بایگانی
<< داغ
 

bertrand_elizabeth at yahoo dot com

This page is powered by Blogger.